Download صدای پای آب Reader ☆» Connecfloor

Ebook صدای پای آب

❰Epub❯ ➟ صدای پای آب Author Sohrab Sepehri – Connecfloor.co.uk Sound of water's foot step Sohrab Sepehriعنوان صدای پای آب؛ شاعر سهراب سپهری؛ تهران، دوره دوم شماره سوم مجله آرش، 1344؛ موضوع سرگذEpub صدای پای آب Author Sohrab Sepehri Connecfloorcouk Sound of water's foot step Sohrab Sepehriعنوان صدای پای آب؛ شاعر سهراب سپهری

Sohrab Sepehri ì صدای پای آب Text

تهران، دوره دوم شماره صدای پای PDF or سوم مجله آرش، ؛ موضوع سرگذشتنامه ی خویشنگاشت و منظوم سهراب قرن

Epub â صدای پای آب ì Sohrab Sepehri

صدای پای آب تهران، دوره دوم شماره سوم مجله آرش، 1344؛ موضوع سرگذ Sound of water's foot step Sohrab Sepehriعنوان صدای پای آب؛ شاعر سهراب سپهری؛

Download صدای پای آب Reader ☆» Connecfloor سهراب سپهری ۱۵ مهر ۱۳۰۷ در کاشان – ۱ اردیبهشت ۱۳۵۹ در تهران شاعر و نقاش ایرانی صدای پای PDF or بود او از مهم‌ترین شاعران معاصر ایران است و شعرهایش به زبان‌های بسیاری از جمله انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی و ایتالیایی ترجمه شده‌است وی پس از ابتلا به بیماری سرطان خون در بیمارستان پارس تهران درگذشتدورهٔ ابتدایی را در دبستان خیام کاشان شهید مدرّس فعلی ۱۳۱۹ و متوسّطه را در دبیرستان پهلوی کاشان خرداد ۱۳۲۲ گذراند و پس از فارغ‌التحصیلی در دورهٔ دوسالهٔ دانشسرای مقدماتی پسران به استخدام ادارهٔ فرهنگ کاشان درآمددر شهریور ۱۳۲۷ در امتحانات ششم ادبی شرکت نمود و دیپلم دوره دبیرستان خود را دریافت کرد سپس به تهران آمد و در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران به تحصیل پرداخت و هم زمان به استخدام شرکت نفت در تهران درآمد که پس از ۸ ماه استعفا داد سپهری در سال ۱۳۳۰ نخستین مجموعهٔ شعر نیمایی خود را به نام مرگ رنگ منتشر کرد در سال ۱۳۳۲ از دانشکده هنرهای زیبا فارغ التحصیل شد و نشان درجه اول علمی را دریافت کرد در همین سال در چند نمایشگاه نقاشی در تهران شرکت نمود و نیز دومین مجموعهٔ شعر خود را با عنوان زندگی خواب‌ها منتشر کرد در آذر ۱۳۳۳ در ادارهٔ کل هنرهای زیبا فرهنگ و هنر در قسمت موزه‌ها شروع به کار کرد و در هنرستان‌های هنرهای زیبا نیز به تدریس می‌پرداخت.

10 Comments on "Download صدای پای آب Reader ☆» Connecfloor"

 • Ahmad Sharabiani

  Download صدای پای آب Reader ☆» Connecfloor صدای پای آبSound of Water's Foot step The Footsteps of Water Sohrab SepehriI am a native of KashanTime is not so bad to meI own a loaf of bread a bit of intelligence a tiny amount of tasteI possess a mother better than the leafFriends better than the running brookAnd a God who is nearbyWithin these gillyflowers at the foot of yonder lofty oakOn the stream's awareness on the plant's lawI am a MuslimThe rose is my eblehThe spring my prayer carpetThe light my prayer stoneThe field my prostrate placeI take ablution with the heartbeat of windowsMoon flows into my prayer gently it flowsThe rock is visible from behind my prayerAll particles of my prayer are illuminatedI pray when the wind calls for prayerFrom the cypress tree’s minaretI practice my ritual when weeds say God is GreaterWhen wave rai


 • Ahmad Sharabiani

  Download صدای پای آب Reader ☆» Connecfloor صدای پای آبSada ye Pa ye Sohrab The Sound of Sohrab's Step Sohrâb SepehrîSohrab Sepehri October 7 1928 – April 21 1980 was a notable Iranian poet and a painter He was born in Kashan Iran He is considered to be one of the five most famous Iranian poets who have practiced modern poetry Other practitioners of this form were Nima Youshij Ahmad Shamlou Mehdi Akhavan Sales and Forough Farrokhzadتاریخ نخستین خوانش چهارم ماه فوریه سال 2008 میلادیعنوان صدای پای سهراب؛ شاعر سهراب سپهری؛ برگزینش اشعار و ترجمه مهدی افشار؛ تهران، نامک، پارسه، 1386؛ در 132 ص، مصور، عکس؛ شابک 9789646895454؛ چاپ دیگر تهران، کتاب پارسه، 1388، شابک 9786005026122


 • Sara Kamjou

  Download صدای پای آب Reader ☆» Connecfloor صدای پای آببه جرات می‌تونم بگم شاید بهترین کتاب شعر سهراب و جز بهترین کتاب‌های شعری که تو زندگیم خوندماین کتاب رو بارها و بارها خوندم و بارها و بارها خواهم خوند و هر بار مست می‌شم از لذت و رها شدنقطعا عالی بودن این دفتر شعر تو ستاره‌های اینجا جا نمی‌شه یادگاری از کتابو خدایی که در این نزدیکی استلای این شب‌بوها، پای آن کاج بلنددر نمازم جریان دارد ماه، جریان دارد طیفمن از او پرسیدم دل خوش سیری چند؟نسبم شاید برسدبه گیاهی در هند، به سفالینه‌ای از خاک «سیلک»نسبم شاید، به زنی فاحشه در شهر بخارا برسدگاه تنهایی، صورتش را به پس پنجره می‌چسبانیدشوق می‌آمد، دست


 • Masoud Irannejad

  Download صدای پای آب Reader ☆» Connecfloor صدای پای آبزندگی رسمِ خوشایندی‌ ستزندگی بال و پری دارد با وسعت مرگپرشی دارد اندازه‌ی عشقزندگی چیزی نیست، که لب طاقچه‌ ی عادت از یاد من و تو برودزندگی جذبه‌ ی دستی است که می‌ چیندزندگی نوبرِ انجیرِ سیاه، که در دهانِ گَسِ تابستان استزندگی، بُعدِ درخت است به چشم حشرهزندگی تجربه‌ی شب‌ پره در تاریکی‌ ستزندگی حس غریبی است که یک مرغ مهاجر داردزندگی سوت قطاری است که در خوابِ پُلی می‌ پیچدزندگی دیدنِ یک باغچه از شیشه‌ی مسدود هواپیماستخبرِ رفتن موشک به فضالمسِ تنهاییِ ماه، فکرِ بوییدن گُل در کره‌ ای دی


 • Ehsan&

  Download صدای پای آب Reader ☆» Connecfloor صدای پای آبصدای پای آبتقدیم به مادرمادری دارمبهتر از برگ درختدوستانیبهتر از آب روانزندگی چیزی بودمثل یک بارش عیدیک چنار پر سارزندگی در آن وقتصفی از نور و عروسک بودیک بغل ازادی بودزندگی در ان وقتحوض موسیقی بودمن به مهمانی دنیا رفتممن به دشت اندوهمن به باغ عرفانبه ایوان چراغانی دانش رفتممن به دیدار


 • Sattar Shayesteh Far

  Download صدای پای آب Reader ☆» Connecfloor صدای پای آبکار ما شاید این استکه میان گل نیلوفر و قرنپی آواز حقیقت بدویم


 • Sara Alaee

  Download صدای پای آب Reader ☆» Connecfloor صدای پای آبچیزی ندارم بگم جز این که در افسون شعرهای سهراب و اعجاز صدای خسرو شکیبایی شناور بودم و هستم و خواهم ماندچشم ها را باید شست، جور دیگر باید دیدواژه ها را باید شستواژه باید خود باد، واژه باید خود باران باشدچترها را باید بستزیر باران باید رفتفکر را، خاطره را، زیر باران باید بردبا همه مردم شهر، زیر باران باید رفتدوست را زیر باران باید دیدعشق را زیر


 • Mohsen

  Download صدای پای آب Reader ☆» Connecfloor صدای پای آبرخت ها را بكنيمآب در يك قدمي استروشني را بچشيمشب يك دهكده را وزن كنيم، خواب يك آهو رامثل هميشه بعد از خوندن هر شهر سهراب،


 • Ghazal

  Download صدای پای آب Reader ☆» Connecfloor صدای پای آبچرخ یک گاری در حسرت واماندن اسب،اسب در حسرت خوابیدن گاری‌چی،مرد گاری‌چی در حسرت مرگ


 • MH

  Download صدای پای آب Reader ☆» Connecfloor صدای پای آبمن به مهمانی دنیا رفتم‌من به دشت اندوه‌،من به باغ عرفان‌،من به ایوان چراغانی دانش رفتم‌رفتم از پله مذهب بالاتا ته کوچه شک ،تا هوای خنک استغنا،تا شب خیس محبت رفتم‌من به دیدار کسی رفتم در آن سر عشق‌رفتم‌، رفتم تا زن‌،تا چراغ لذت‌،تا سکوت خواهش‌،تا صدای پر تنهایی‌ زندگی رسم خوشای