خاطرات سياسي ۶۶ ۱۳۶۵ characters ☆ 104

Read & Download à PDF, DOC, TXT or eBook º محمد محمدی ری شهری

خاطرات سياسي ۶۶ ۱۳۶۵اطرات سياسي ۶۶ ۱۳۶۵ By محمد محمدی ری شهری This is the best favorite book with over 462 readers online here. Amazing Ki.

Read & Download خاطرات سياسي ۶۶ ۱۳۶۵

خاطرات سياسي ۶۶ ۱۳۶۵ characters ☆ 104 ↠ [PDF / Epub] ✅ خاطرات سياسي ۶۶ ۱۳۶۵ Author محمد محمدی ری شهری – Connecfloor.co.uk Amazing Kindle Epub, خاطرات سياسي ۶۶ ۱۳۶۵ By محمد محمدی ری شهری This is the best favorite book with over 462 r[PDF / Epub] خاطرات سياسي ۶۶ ۱۳۶۵ Author محمد محمدی ری شهری Connecfloor.co.uk Amazing Kindle Epub, خ.

محمد محمدی ری شهری º 4 Summary

Ndle Epub, خاطرات سياسي ۶۶ ۱۳۶۵ By محمد محمدی ری شهری This is the best favorite book with over readers online here..

خاطرات سياسي ۶۶ ۱۳۶۵ characters ☆ 104 goodreadscomauthorshowآیت الله محمد محمدى نیک معروف به ری‌‏شهرى متولد آبان ۱۳۲۵ش مجتهد و محدث شیعه، تاریخ‌پژوه و متخصص علوم قرآنی و حدیثی است میزان الحکمه معروف‌ترین اثر اوست و کتاب‌های متعدد دیگری نیز با تکیه بر احادیث شیعه نگاشته است چند مجموعه مانند دانشنامه امیرالمومنین، دانشنامه امام حسین و دانشنامه امام مهدی نیز زیر نظر او تألیف شده است.

2 Comments on "خاطرات سياسي ۶۶ ۱۳۶۵ characters ☆ 104"

  • Alireza Farahani

    خاطرات سياسي ۶۶ ۱۳۶۵ characters ☆ 104 خاطرات سياسي ۶۶ ۱۳۶۵اين جوري بنويسم كه براي اين كه از داستان و قضاياي قائم مقام رهبري و جرياناتي كه براي آقاي منتظري پيش اومد، روايت ري شهري پاي جدي قضيه سيعني حتما بايد


  • Kambizdirakvand

    خاطرات سياسي ۶۶ ۱۳۶۵ characters ☆ 104 خاطرات سياسي ۶۶ ۱۳۶۵فارغ از جهت گيريهاي خاص نويسنده، اسنادي ك در كتاب منتشر گرديده بسيار جذاب و اموزنده ميباشند