summary Is Dit Onze Vader? 108

summary Is Dit Onze Vader?

summary Is Dit Onze Vader? 108 ☆ [KINDLE] ❁ Is Dit Onze Vader? Author Hetty Lalleman-de Winkel – Connecfloor.co.uk Velen van ons geloven dat de Bijbel Gods woord is Toch betekent dat niet dat we alles begrijpen Want hoe zit het eigenlijk met dat vele geweld in het Oude Testament Herkennen we onze Vader nog wel in Velen van ons geloven dat de Bij[KINDLE] Is Dit Onze Vader? Author Hetty Lalleman de Winkel Connecfloor.co.uk Velen van ons geloven dat de Bijbel Gods woord is Toch betekent dat niet dat we alles begrijpen Want hoe zit het eigenlijk met dat vele geweld in het Oude Testament Herkennen we onze Vader nog wel in Velen van ons geloven dat de Bijbel Gods woord is Toch betekent dat niet dat we alles begrijpen Want hoe zit het eigenlijk met dat vele geweld in het Oud.

Hetty Lalleman-de Winkel ✓ 8 read & download

Ankelijke eenvoudige manier Elk hoofdstuk bevat verwerkingsvragen om persoonlijk mee aan de slag te gaan of in een leeskringen of studiegroepHetty Lalleman studeerde theologie in Utrecht en promoveerde op een studie over het boek Jeremia aan Wycliffe Hall Oxford Sinds woont zij in Londen met haar man die docent Nieuwe Testament is Van haar hand verschenen boeken over ethiek in het Oude Testament en verschillende commentaren op het boek Jeremi.

summary ↠ eBook, ePUB or Kindle PDF ✓ Hetty Lalleman-de Winkel

Is Dit Onze Vader E Testament Herkennen we onze Vader nog wel in God zoals Hij daar beschreven Is Dit Kindle staat Hoe antwoorden we op stemmen die 'de God van het Oude Testament' als een tiran bestempelen Vanuit haar jarenlange ervaring als docente Oude Testament aan Spurgeon's College Londen en met raadpleging van de laatste wetenschappelijke publicaties over dit onderwerp beantwoordt dr Hetty Lalleman moeilijke vragen op een toeg.

3 Comments on "summary Is Dit Onze Vader? 108"

  • Jeroen Koornstra

    summary Is Dit Onze Vader? 108 Is Dit Onze Vader, Menig christen loopt met vragen over God en zeker over de God van het Oude Testament Alleen al vanwege het ‘enorme geweld’ dat er in het eerste deel van de Bijbel gevonden wordt hebben velen moeite om in het licht van het Nieuwe Testament een verenigbaar godsbeeld te vormen Niets nieuws onder de zon want reeds in de eerste eeuw n Chr liep men hier al tegenaan Zo stelde Marcion van Sinope ±85 ±160 dat de God van het OT niet dezelfde kon zijn als de Vader van Jezus Christus Dit dualisme mag dan in onze tijd weinig aanhang hebben maar het spanningsveld omtrent het karakter van God is


  • Jaap Tilburg

    summary Is Dit Onze Vader? 108 Is Dit Onze Vader, Goed boek Neemt je mee langs diverse bijbelteksten die gemakkelijk het beeld kunnen geven van een wrede God Het boek toont de schoonheid van de wet Dat bij God primair liefde voorop gaat Maar ook dat er terecht straf is God is niet 'onze lieve Heer' God is goed bv en rechtvaardig tegelijkertijd


  • Henk-Jan van der Klis

    summary Is Dit Onze Vader? 108 Is Dit Onze Vader, Met het grootste gemak stellen christenen de Bijbel van kaft tot kaft als Gods woord te aanvaarden En toch slaan veel gelovigen het Oude Testament liever over in hun leesrooster wordt er in evangelische gemeenten opvallend weinig uit het Oude Testament gepreekt en voelen discussies over de toepasselijkheid van al dat geweld oordelen wraakpsalmen en honderden wetten en regels hoogst ongemakkelijk Hetty Lalleman trok de stoute schoenen aan en leverde een prettig leesbaar Nederlandstalig boek over de onderliggende principes de rode draad in het Oude Testament en de scherpe contrasten tussen het volk Israël en de omliggende volken Eerder dit jaar las ik Sex and Violence in the Bible van Joseph W Smith III Smith