Osnove statističke metode za nematematičare Download ´ 104

characters Osnove statističke metode za nematematičare

Osnove statističke metode za nematematičare Download ´ 104 è [Reading] ➷ Osnove statističke metode za nematematičare By Boris Petz – Connecfloor.co.uk Zašto statistika Provjerite svoje znanje iz osnova računanja; O osnovnim pojmovima vjerojatnosti; Mjere centralne tendencije; Mjere varijabilnosti; Graf[Reading] Osnove statističke metode za nematematičare By Boris Petz Connecfloor.co.uk Zašto statistika Provjerite svoje znanje iz osnova računanja; O osnovnim pojmovima vjerojatnosti; Mjere centralne tendencije; Mjere varijabilnosti; Grafičko prikazivanje rezultata; Normalna raspodj Zašto statistika Provjerite svoje znanje iz metode za PDF/EPUB osnova ra.

Boris Petz ´ 4 Download

Oće i opasnosti pri radu s postocima; Korelacija; Prognoza iz jedne varijable u drugu; Hi kvadrat test; Standardna pogreška standardne devijacije statističke metode za ePUB i granice pouzdanosti standardne devijacije; Osnovni principi uzimanja uzoraka; Zaključivanje u statistici; Skale mjerenja; Uvod u analizu varijance; Izbor iz neparametrijskih testova.

characters ✓ PDF, DOC, TXT or eBook ´ Boris Petz

Osnove statističke metode za nematematičarečunanja; O osnovnim pojmovima vjerojatnosti; Mjere centralne tendencije; Mjere varijabilnosti; Grafičko prikazivanje rezultata; Normalna raspodjela neke druge raspodjele; Položaj pojedinog rezultata u grupi; Razlika između Osnove statističke PDF or dviju aritmetičkih sredina; Dvosmjerno ili jednosmjerno testiranje razlike; Testiranje razlike među proporcijama; Tešk.

Osnove statističke metode za nematematičare Download ´ 104 .